Doanh nghiệp Việt rút ngắn khoảng cách đến ngưỡng "kỳ lân" tỉ USD ra sao?

"Kỳ lân" mới nhất của doanh nghiệp Việt là Sky Mavis với giá trị vốn hóa được xác định là 3 tỉ USD. Ảnh chụp màn hình game Axie infinity
"Kỳ lân" mới nhất của doanh nghiệp Việt là Sky Mavis với giá trị vốn hóa được xác định là 3 tỉ USD. Ảnh chụp màn hình game Axie infinity
"Kỳ lân" mới nhất của doanh nghiệp Việt là Sky Mavis với giá trị vốn hóa được xác định là 3 tỉ USD. Ảnh chụp màn hình game Axie infinity
Lên top