Doanh nghiệp Việt liên tiếp trúng thầu xuất khẩu gạo sang Hàn Quốc

Công nhân đóng gạo chuẩn bị cho lô hàng xuất khẩu sang Hàn Quốc. Ảnh: Vũ Long
Công nhân đóng gạo chuẩn bị cho lô hàng xuất khẩu sang Hàn Quốc. Ảnh: Vũ Long
Công nhân đóng gạo chuẩn bị cho lô hàng xuất khẩu sang Hàn Quốc. Ảnh: Vũ Long
Lên top