Doanh nghiệp Việt khẳng định bản lĩnh trong "bão dịch"

Cán bộ công nhân viên Mường Thanh tham gia phục vụ nhân viên y tế của ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai cách ly theo Chỉ thị của Ban chỉ đạo chống dịch Chính phủ.
Cán bộ công nhân viên Mường Thanh tham gia phục vụ nhân viên y tế của ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai cách ly theo Chỉ thị của Ban chỉ đạo chống dịch Chính phủ.
Cán bộ công nhân viên Mường Thanh tham gia phục vụ nhân viên y tế của ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai cách ly theo Chỉ thị của Ban chỉ đạo chống dịch Chính phủ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top