Doanh nghiệp Việt gặp khó vì quy định cấm nhập khẩu tôm của Úc