Doanh nghiệp Việt đã tận dụng được bao nhiêu cơ hội từ EVFTA?

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) mong muốn được hỗ trợ phương pháp tiếp cận thị trường EU.
Ảnh minh họa: H.L.
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) mong muốn được hỗ trợ phương pháp tiếp cận thị trường EU. Ảnh minh họa: H.L.
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) mong muốn được hỗ trợ phương pháp tiếp cận thị trường EU. Ảnh minh họa: H.L.
Lên top