Doanh nghiệp Việt chuyển mình để tận dụng EVFTA

Doanh nghiệp dệt may, da giày sẽ được hưởng lợi nhiều từ EVFTA. Ảnh: Ngô Cường
Doanh nghiệp dệt may, da giày sẽ được hưởng lợi nhiều từ EVFTA. Ảnh: Ngô Cường
Doanh nghiệp dệt may, da giày sẽ được hưởng lợi nhiều từ EVFTA. Ảnh: Ngô Cường
Lên top