Doanh nghiệp Việt chính thức tham gia chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ

Dây chuyền sản xuất tại Công ty Thông tin M3. Ảnh: Diệu Linh.
Dây chuyền sản xuất tại Công ty Thông tin M3. Ảnh: Diệu Linh.
Dây chuyền sản xuất tại Công ty Thông tin M3. Ảnh: Diệu Linh.
Lên top