Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của Đà Nẵng:

Doanh nghiệp vẫn nói thiếu minh bạch, bất bình đẳng

Đánh giá DDCI có các chỉ số khá trùng khớp với điểm số PCI, cho thấy những điểm chưa được của chính quyền Đà Nẵng trong cách làm việc với doanh nghiệp. Ảnh: TT
Đánh giá DDCI có các chỉ số khá trùng khớp với điểm số PCI, cho thấy những điểm chưa được của chính quyền Đà Nẵng trong cách làm việc với doanh nghiệp. Ảnh: TT
Đánh giá DDCI có các chỉ số khá trùng khớp với điểm số PCI, cho thấy những điểm chưa được của chính quyền Đà Nẵng trong cách làm việc với doanh nghiệp. Ảnh: TT
Lên top