Doanh nghiệp từng “xù” hợp đồng lại trúng thầu cung cấp gạo dự trữ

Một doanh nghiệp từng “xù” hợp đồng lại trúng thầu cung cấp gạo dự trữ. Ảnh minh họa. (ảnh Đức Thành).
Một doanh nghiệp từng “xù” hợp đồng lại trúng thầu cung cấp gạo dự trữ. Ảnh minh họa. (ảnh Đức Thành).
Một doanh nghiệp từng “xù” hợp đồng lại trúng thầu cung cấp gạo dự trữ. Ảnh minh họa. (ảnh Đức Thành).
Lên top