Doanh nghiệp tuân thủ nghiêm "3 tại chỗ", bảo đảm chống dịch và sản xuất

Chuyển nhu yếu phẩm cho người trong công trường một dự án xây dựng. Ảnh: T.A
Chuyển nhu yếu phẩm cho người trong công trường một dự án xây dựng. Ảnh: T.A
Chuyển nhu yếu phẩm cho người trong công trường một dự án xây dựng. Ảnh: T.A
Lên top