Doanh nghiệp Trung Quốc xin cấp “mỏ cát” trên vùng nuôi thủy sản

Khu vực quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại xã Tân Lập, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đang được DN Trung Quốc đề xuất khai thác vật liệu để san lấp mặt bằng Khu công nghiệp Hải Hà. Ảnh: PV
Khu vực quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại xã Tân Lập, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đang được DN Trung Quốc đề xuất khai thác vật liệu để san lấp mặt bằng Khu công nghiệp Hải Hà. Ảnh: PV
Khu vực quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại xã Tân Lập, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đang được DN Trung Quốc đề xuất khai thác vật liệu để san lấp mặt bằng Khu công nghiệp Hải Hà. Ảnh: PV
Lên top