Doanh nghiệp tố với tổ công tác của Thủ tướng bị Bộ Y tế hành

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TP.HCM.
Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TP.HCM.