Doanh nghiệp thủy sản phục hồi sản xuất: Đâu chỉ thiếu công nhân

Doanh nghiệp chế biến thủy sản miền  Tây tăng tốc sản xuất. Ảnh: vasep
Doanh nghiệp chế biến thủy sản miền Tây tăng tốc sản xuất. Ảnh: vasep
Doanh nghiệp chế biến thủy sản miền Tây tăng tốc sản xuất. Ảnh: vasep
Lên top