Doanh nghiệp thưởng 5 triệu đồng để khuyến khích NLĐ thực hiện "3 tại chỗ"

Người lao động Công ty TNHH Yazaki Eds (Dĩ An, Bình Dương) đang xếp hàng xét nghiệm trước khi vào nhà máy thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: T.Nhung
Người lao động Công ty TNHH Yazaki Eds (Dĩ An, Bình Dương) đang xếp hàng xét nghiệm trước khi vào nhà máy thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: T.Nhung
Người lao động Công ty TNHH Yazaki Eds (Dĩ An, Bình Dương) đang xếp hàng xét nghiệm trước khi vào nhà máy thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: T.Nhung
Lên top