Doanh nghiệp thuê đất trong khu công nghiệp rồi... bỏ hoang

Một công trình xây dựng dở dang trong suốt một thời gian dài ở khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung
Một công trình xây dựng dở dang trong suốt một thời gian dài ở khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung
Một công trình xây dựng dở dang trong suốt một thời gian dài ở khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung
Lên top