Doanh nghiệp thiếu vốn, chi phí tăng, mong sớm tiêm vaccine cho công nhân

Công nhân cần được quan tâm, ưu tiên tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Công nhân cần được quan tâm, ưu tiên tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Công nhân cần được quan tâm, ưu tiên tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top