Doanh nghiệp thận trọng tái sản xuất

Công ty Pepperl + Fuchs Việt Nam (TPHCM) thận trọng bố trí công nhân trở lại làm việc. Ảnh: Đức Long
Công ty Pepperl + Fuchs Việt Nam (TPHCM) thận trọng bố trí công nhân trở lại làm việc. Ảnh: Đức Long
Công ty Pepperl + Fuchs Việt Nam (TPHCM) thận trọng bố trí công nhân trở lại làm việc. Ảnh: Đức Long
Lên top