Doanh nghiệp than khó

Các doanh nghiệp lo ngại khai không chuẩn sẽ bị phạt nặng khi Nghị định 126 có hiệu lực. Ảnh: Cao Nguyên
Các doanh nghiệp lo ngại khai không chuẩn sẽ bị phạt nặng khi Nghị định 126 có hiệu lực. Ảnh: Cao Nguyên
Các doanh nghiệp lo ngại khai không chuẩn sẽ bị phạt nặng khi Nghị định 126 có hiệu lực. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top