Doanh nghiệp tăng lợi nhuận nhờ chuyển đổi số

Các diễn giả tại tọa đàm: Chuyển đổi số để bứt phá. Ảnh: ĐT
Các diễn giả tại tọa đàm: Chuyển đổi số để bứt phá. Ảnh: ĐT
Các diễn giả tại tọa đàm: Chuyển đổi số để bứt phá. Ảnh: ĐT
Lên top