Doanh nghiệp tại Quảng Trị giải quyết việc làm cho hơn 40.000 người lao động

Ông Phạm Đức Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị tặng cờ thi đua đặc biệt cho 3 tập thể. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Phạm Đức Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị tặng cờ thi đua đặc biệt cho 3 tập thể. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Phạm Đức Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị tặng cờ thi đua đặc biệt cho 3 tập thể. Ảnh: Hưng Thơ.