Doanh nghiệp sắp có thêm nguồn vốn giá rẻ

Nhờ mặt bằng lãi suất huy động giảm, doanh nghiệp và người dân sẽ có nguồn vốn vay rẻ hơn trong thời gian tới. 
Ảnh: C.Tuấn
Nhờ mặt bằng lãi suất huy động giảm, doanh nghiệp và người dân sẽ có nguồn vốn vay rẻ hơn trong thời gian tới. Ảnh: C.Tuấn
Nhờ mặt bằng lãi suất huy động giảm, doanh nghiệp và người dân sẽ có nguồn vốn vay rẻ hơn trong thời gian tới. Ảnh: C.Tuấn
Lên top