Doanh nghiệp phủ nhận sắp hết nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

Nguồn cung thức ăn chăn nuôi có khả năng tác động đến giá cả mặt hàng thịt gia súc, gia cầm. Ảnh: Dương Phương
Nguồn cung thức ăn chăn nuôi có khả năng tác động đến giá cả mặt hàng thịt gia súc, gia cầm. Ảnh: Dương Phương
Nguồn cung thức ăn chăn nuôi có khả năng tác động đến giá cả mặt hàng thịt gia súc, gia cầm. Ảnh: Dương Phương
Lên top