Doanh nghiệp phát hành vốn ảo: Nguy hiểm như đưa hàng giả lên sàn

Lên top