Doanh nghiệp phân tán lao động để sản xuất, nỗ lực giữ đơn hàng

Nhiều doanh nghiệp ngành gỗ, thủy sản, dệt may... có nguy cơ mất đơn hàng nếu không sớm ổn định lại sản xuất. Ảnh minh họa: Vũ Long
Nhiều doanh nghiệp ngành gỗ, thủy sản, dệt may... có nguy cơ mất đơn hàng nếu không sớm ổn định lại sản xuất. Ảnh minh họa: Vũ Long
Nhiều doanh nghiệp ngành gỗ, thủy sản, dệt may... có nguy cơ mất đơn hàng nếu không sớm ổn định lại sản xuất. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top