Doanh nghiệp phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu người dùng

Doanh nghiệp vẫn áp dụng kinh doanh truyền thống dễ bị bật khỏi thị trường. 
Ảnh minh họa: CN
Doanh nghiệp vẫn áp dụng kinh doanh truyền thống dễ bị bật khỏi thị trường. Ảnh minh họa: CN
Doanh nghiệp vẫn áp dụng kinh doanh truyền thống dễ bị bật khỏi thị trường. Ảnh minh họa: CN
Lên top