Doanh nghiệp nộp 2.393 tỉ vào ngân sách giữa "bão" COVID-19

Lãnh đạo quận Cầu Giấy ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp vào sự phát triển chung.
Lãnh đạo quận Cầu Giấy ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp vào sự phát triển chung.
Lãnh đạo quận Cầu Giấy ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp vào sự phát triển chung.
Lên top