Triển khai thực hiện Nghị định 126:

Doanh nghiệp nói thời điểm chưa phù hợp, cần nghiên cứu

Ở thời điểm này nhiều doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn với dịch COVID-19.  Ảnh: Cao Nguyên
Ở thời điểm này nhiều doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn với dịch COVID-19. Ảnh: Cao Nguyên
Ở thời điểm này nhiều doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn với dịch COVID-19. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top