Doanh nghiệp nhỏ vẫn khó tiếp cận vốn để phục hồi kinh doanh

Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nhận được hỗ trợ tín dụng như kỳ vọng để phục hồi kinh doanh. Ảnh: Duy Quang
Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nhận được hỗ trợ tín dụng như kỳ vọng để phục hồi kinh doanh. Ảnh: Duy Quang
Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nhận được hỗ trợ tín dụng như kỳ vọng để phục hồi kinh doanh. Ảnh: Duy Quang
Lên top