Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cũng cần chiến lược phát triển bền vững

TS Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh xu hướng phát triển bền vững là tất yếu trên toàn thế giới. Ảnh: Quốc Tuấn
TS Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh xu hướng phát triển bền vững là tất yếu trên toàn thế giới. Ảnh: Quốc Tuấn
TS Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh xu hướng phát triển bền vững là tất yếu trên toàn thế giới. Ảnh: Quốc Tuấn
Lên top