Doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn: Vì sao 7 “sếu đầu đàn” được điểm danh?

Tổng tài sản của 7 doanh nghiệp đầu đàn.            Đơn vị tính "nghìn tỉ đồng".
Tổng tài sản của 7 doanh nghiệp đầu đàn. Đơn vị tính "nghìn tỉ đồng".
Tổng tài sản của 7 doanh nghiệp đầu đàn. Đơn vị tính "nghìn tỉ đồng".
Lên top