Doanh nghiệp nhà nước đầu tư ra nước ngoài: Lỗ dồn 1,1 tỉ USD, nguy cơ mất vốn nhà nước

Từ năm 2013 đến nay, hãng hàng không Cambodia Angkor Air (CCA) liên tục 
bị lỗ. Ảnh: VGT
Từ năm 2013 đến nay, hãng hàng không Cambodia Angkor Air (CCA) liên tục bị lỗ. Ảnh: VGT
Từ năm 2013 đến nay, hãng hàng không Cambodia Angkor Air (CCA) liên tục bị lỗ. Ảnh: VGT
Lên top