Doanh nghiệp ngành tôm nhanh chóng phục hồi, tăng tốc sản xuất

Các doanh nghiệp ngành tôm ĐBSCL nhanh chóng phục hồi và tăng tốc sản xuất. Ảnh: nhật hồ
Các doanh nghiệp ngành tôm ĐBSCL nhanh chóng phục hồi và tăng tốc sản xuất. Ảnh: nhật hồ
Các doanh nghiệp ngành tôm ĐBSCL nhanh chóng phục hồi và tăng tốc sản xuất. Ảnh: nhật hồ
Lên top