Doanh nghiệp ngại vay khiến tăng trưởng tín dụng khó có đột biến

Tăng trưởng tín dụng được dự báo sẽ khó có đột biến trong quý cuối năm khi nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp khá thấp. Ảnh: Quang Duy
Tăng trưởng tín dụng được dự báo sẽ khó có đột biến trong quý cuối năm khi nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp khá thấp. Ảnh: Quang Duy
Tăng trưởng tín dụng được dự báo sẽ khó có đột biến trong quý cuối năm khi nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp khá thấp. Ảnh: Quang Duy
Lên top