Doanh nghiệp nắm giữ bí quyết sáng chế sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn

Công nhân thao tác sản phẩm sinh học phân huỷ hoàn toàn AnEco. Ảnh: An Phát.
Công nhân thao tác sản phẩm sinh học phân huỷ hoàn toàn AnEco. Ảnh: An Phát.
Công nhân thao tác sản phẩm sinh học phân huỷ hoàn toàn AnEco. Ảnh: An Phát.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top