Doanh nghiệp Mỹ âm thầm vận động hành lang để nới lệnh cấm Huawei

Logo của Huawei. Ảnh: Reuters.
Logo của Huawei. Ảnh: Reuters.
Logo của Huawei. Ảnh: Reuters.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top