Doanh nghiệp mong mỏi nguồn hỗ trợ mới về tài chính để tái sản xuất

Doanh nghiệp cần nguồn hỗ trợ tài chính để tái sản xuất sau thời gian dài hoạt động sản xuất gặp khó khăn vì giãn cách. Ảnh: H. Nga
Doanh nghiệp cần nguồn hỗ trợ tài chính để tái sản xuất sau thời gian dài hoạt động sản xuất gặp khó khăn vì giãn cách. Ảnh: H. Nga
Doanh nghiệp cần nguồn hỗ trợ tài chính để tái sản xuất sau thời gian dài hoạt động sản xuất gặp khó khăn vì giãn cách. Ảnh: H. Nga
Lên top