Doanh nghiệp lữ hành nghĩ đủ cách xoay tiền để sống

Doanh nghiệp ngành du lịch đang cần hỗ trợ dòng tiền để cầm cự qua giai đoạn dịch bùng phát trở lại. Ảnh: A. Dung
Doanh nghiệp ngành du lịch đang cần hỗ trợ dòng tiền để cầm cự qua giai đoạn dịch bùng phát trở lại. Ảnh: A. Dung
Doanh nghiệp ngành du lịch đang cần hỗ trợ dòng tiền để cầm cự qua giai đoạn dịch bùng phát trở lại. Ảnh: A. Dung
Lên top