Doanh nghiệp lữ hành khốn khổ vì dịch bệnh viêm phổi virus corona

Các tour du lịch đến Trung Quốc đã bị hủy vì dịch bệnh viêm phổi lạ do virus corona gây ra
Các tour du lịch đến Trung Quốc đã bị hủy vì dịch bệnh viêm phổi lạ do virus corona gây ra
Các tour du lịch đến Trung Quốc đã bị hủy vì dịch bệnh viêm phổi lạ do virus corona gây ra
Lên top