Doanh nghiệp LPG khốn đốn vì quy định “đẻ thêm” của Sở Công Thương Cần Thơ

Xe chở LPG nằm chờ nhiều ngày vẫn chưa thể vận tải cung ứng cho các địa phương bởi đòi hỏi "tréo ngoe" của Cần Thơ.
Xe chở LPG nằm chờ nhiều ngày vẫn chưa thể vận tải cung ứng cho các địa phương bởi đòi hỏi "tréo ngoe" của Cần Thơ.
Xe chở LPG nằm chờ nhiều ngày vẫn chưa thể vận tải cung ứng cho các địa phương bởi đòi hỏi "tréo ngoe" của Cần Thơ.
Lên top