Doanh nghiệp lo lắng việc vận chuyển lương thực, cung ứng cho dân Đà Nẵng

Đà Nẵng cho phép shipper hoạt động trở lại. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng cho phép shipper hoạt động trở lại. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng cho phép shipper hoạt động trở lại. Ảnh: Thanh Chung
Lên top