Doanh nghiệp liên minh kinh tế sẽ mang đến lợi ích cho người tiêu dùng

Buổi thảo luận về các giải pháp nhằm tạo sức bật phát triển cho các doanh nghiệp. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Buổi thảo luận về các giải pháp nhằm tạo sức bật phát triển cho các doanh nghiệp. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Buổi thảo luận về các giải pháp nhằm tạo sức bật phát triển cho các doanh nghiệp. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Lên top