Doanh nghiệp lại kêu cứu vì…bị thu hồi đất hết thời hạn thuê và lấn chiếm

Khu vực đất của Cty TNHH Hoài Nam và Cty TNHH quốc tế Sao Bắc thuê tại KCN Cái Lân
Khu vực đất của Cty TNHH Hoài Nam và Cty TNHH quốc tế Sao Bắc thuê tại KCN Cái Lân