Doanh nghiệp kiên trì khơi thông chuỗi logistics bị đứt gãy vì COVID-19

Các doanh nghiệp logistics nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất. Ảnh: Vietship
Các doanh nghiệp logistics nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất. Ảnh: Vietship
Các doanh nghiệp logistics nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất. Ảnh: Vietship
Lên top