Doanh nghiệp kiên cường vượt đại dịch COVID-19

Doanh nghiệp vượt qua khó khăn dịch bệnh, ổn định sản xuất. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp vượt qua khó khăn dịch bệnh, ổn định sản xuất. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp vượt qua khó khăn dịch bệnh, ổn định sản xuất. Ảnh: Vũ Long
Lên top