Doanh nghiệp không thể tiếp cận gói vay 16.000 tỉ đồng: Điều kiện được vay xa rời thực tiễn

Cần nới lỏng và hạ thấp các điều kiện cho vay để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được gói hỗ trợ tín dụng của Chính phủ. 
Ảnh: Vũ Long
Cần nới lỏng và hạ thấp các điều kiện cho vay để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được gói hỗ trợ tín dụng của Chính phủ. Ảnh: Vũ Long
Cần nới lỏng và hạ thấp các điều kiện cho vay để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được gói hỗ trợ tín dụng của Chính phủ. Ảnh: Vũ Long
Lên top