Cháy nổ tại khu công nghiệp: Nguy cơ cao, thiệt hại lớn

Doanh nghiệp không coi trọng phòng, chống cháy nổ và hậu quả

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại một doanh nghiệp ở Bắc Ninh. Ảnh: Phương Hân
Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại một doanh nghiệp ở Bắc Ninh. Ảnh: Phương Hân
Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại một doanh nghiệp ở Bắc Ninh. Ảnh: Phương Hân
Lên top