Doanh nghiệp hàng không muốn vay ưu đãi 4.000 - 6.000 tỉ đồng

Doanh nghiệp hàng không tiếp tục xin vay ưu đãi. Ảnh GT
Doanh nghiệp hàng không tiếp tục xin vay ưu đãi. Ảnh GT
Doanh nghiệp hàng không tiếp tục xin vay ưu đãi. Ảnh GT
Lên top