Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư cho sâm Ngọc Linh ở Kon Tum

Các nước quốc tế đã cử các nhà khoa học sang nghiên cứu sâm Ngọc Linh Kon Tum. Ảnh: Đình Văn
Các nước quốc tế đã cử các nhà khoa học sang nghiên cứu sâm Ngọc Linh Kon Tum. Ảnh: Đình Văn
Các nước quốc tế đã cử các nhà khoa học sang nghiên cứu sâm Ngọc Linh Kon Tum. Ảnh: Đình Văn
Lên top