Doanh nghiệp: "Giá xăng giảm, ngành điện cũng nên giảm cho người dân"

Lên top