Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Doanh nghiệp FDI vẫn trì hoãn chuyển giao công nghệ